Search
Close this search box.

Abac Legal

Actualitat

La prestació compensatòria

La prestació compensatòria és una mesura prevista pels casos de desequilibri econòmic en el moment de cessament de convivència matrimonial

Reclamació l’IRPH de les hipoteques

L’Índex de Referencia dels Préstecs Hipotecaris (IRPH) és un dels tipus d’interès més utilitzats per les Caixes d’Estalvis i entitats