Search
Close this search box.

Modificacions respecte la capacitat jurídica de les persones amb discapacitat

Quin és l’objecte de la nova Llei?

Aquesta nova regulació pretén fer un pas decisiu per adequar el nostre ordenament jurídic a la Convenció Internacional sobre els drets de les persones amb discapacitat, fent especial èmfasi en el seu article número 12, on s’indica que les persones amb discapacitat tenen capacitat jurídica en igualtat de condicions amb la resta de persones. De fet, el que busca aquesta llei és fer un bé a la persona amb discapacitat sense privar-la dels seus drets, vetllant així pels seus interessos.

Quin és el seu context legal?

A nivell legal, partim d’un ordenament jurídic caracteritzat per la substitució de la persona que pateix la discapacitat a l’hora de prendre decisions, mentre que l’objectiu és assolir un sistema en el qual es prioritzi el respecte a la voluntat i es doni tot el valor a les preferències de la persona que, de forma general, serà qui prengui les seves decisions.

Així doncs, la present Llei està basada en el respecte a la dignitat de la persona, en la tutela dels seus drets fonamentals i en el respecte a la lliure voluntat, així com els principis de necessitat i de proporcionalitat de les mesures de suport que, si es donés el cas, pogués requerir la persona amb discapacitat a fi d’exercir la seva capacitat jurídica en igualtat de condicions.

Entenent que la incapacitat civil és un concepte complex, el nostre equip d’advocats vol ajudar-te a entendre tot el que comporta.

Quins són els seus principals continguts?

Estudiant amb més precisió la Llei podem veure que en el moment de concretar els “suports” que podria necessitar la persona en qüestió, la nova regulació dona preferència a les mesures voluntàries, és a dir, les que pot escollir i decidir la persona amb discapacitat. En aquesta línia, la figura en la que hem de prestar-hi més atenció és la curatela, la qual passaria a ser la principal mesura de suport d’origen judicial, tenint per objectiu l’assistència, el suport i l’ajuda en l’exercici de la capacitat jurídica, excloent doncs les actuacions de caràcter representatiu. Seguint aquest criteri, la nova regulació elimina la figura de la tutela, tant utilitzada per substituir a la persona amb discapacitat en la presa de decisions, però també s’eliminen d’aquest àmbit la pàtria potestat prorrogada i la pàtria potestat rehabilitada.

D’aquesta manera, en el supòsit d’una persona menor d’edat amb discapacitat, quan aquesta arribi a la majoria d’edat se li designaran els suports que necessiti, en la mateixa línia que una persona adulta.

En què ha variat la situació de les incapacitats amb la nova Llei?

A partir d’ara, les sentències on es declarava la incapacitat, podran quedar obsoletes i sense efectes. ixí ho estableix la Disposició Transitòria primera, on s’indica que qualsevol privació de drets efectuada quedarà ja sense efectes amb l’entrada en vigor de la nova Llei, des del dia 3 de setembre del 2021, fet davant del qual haurem d’aportar tots els motius possibles perquè es modifiqui la capacitat de la persona afectada. Estem davant d’un canvi de mentalitat, on es busca partir de nous principis i no de bases paternalistes. Així les coses, es dona especial rellevància a la funció de les mesures de suport, les quals pretenen respectar la voluntat de la persona amb discapacitat, així com els seus desitjos i drets, resultant ser una legislació molt respectuosa, sense passar mai per sobre dels drets de la persona en qüestió.

Procediment

Quan una persona amb discapacitat ha estat sent tutelada fins el dia d’avui, ara es troba en la situació de poder fer valdre els seus drets més legítims i donar valor a les seves decisions. Seguint el procediment dirigit a proveir de suports a aquestes persones que, sense requerir d’una persona que actuï en nom seu en totes les decisions de la seva vida, només requereixin alguna assistència en àmbits molt concrets del seu dia a dia.

És reversible aquesta situació d’incapacitat?

La resposta és sí. Per deixar sense efecte la sentència d’incapacitat dictada pel jutge, serà necessari aportar un gran nombre de proves i, per tant, és un procés que tot i ser senzill en termes judicials, requereix el seu temps i un bon assessorament. Per aquesta raó, comptar amb els serveis d’un advocat especialitzat en Dret Civil que s’encarregui d’assegurar que el procediment arriba fins on es desitja és fonamental.

ABAC LEGAL és un despatx d’advocats situat a Caldes de Montbui, amb amplia experiència en l’especialització en Dret Civil que l’assessoraran de forma professional i personal en el seu cas de modificació de la capacitat, buscant la millor solució i adaptant-la a les seves necessitats.

Compartir:

Més notícies

La prestació compensatòria

La prestació compensatòria és una mesura prevista pels casos de desequilibri econòmic en el moment de cessament de convivència matrimonial per divorci, nul·litat matrimonial o

Herències: La llegítima a Catalunya

La llegítima és el dret que tenen determinades persones a obtenir un valor patrimonial en la successió d’un familiar. És important no confondre la llegítima