Search
Close this search box.

Herències: La llegítima a Catalunya

La llegítima és el dret que tenen determinades persones a obtenir un valor patrimonial en la successió d’un familiar.

És important no confondre la llegítima amb l’herència. L’herència neix per voluntat del propi testador. En canvi, en la llegítima no intervé la voluntat del causant, sinó que és una previsió que fa la llei.

Qui té dret a la llegítima?

La llegítima no funciona de la mateixa manera a tot Espanya. Per això és important assessorar-se i conèixer el funcionament que té a Catalunya.

A Catalunya la llegítima suposa una quarta part del valor de l’herència en el moment de la defunció del causant.

Segons l’article 451-3 del Codi Civil de Catalunya seran legitimaris els descendents o bé els ascendents.

En primer lloc seran legitimaris els descendents, és a dir, els fills del causant per parts iguals o, en cas de premort d’un d’ells, els nets del causant.

En cas d’absència de descendents, seran legitimaris els ascendents.

¿Quin és el procediment per a reclamar la llegítima?

La llegítima l’han de pagar els hereus del causant. No obstant, pot ser que els hereus s’hi neguin i, aleshores, és quan entra el procediment que preveu la llei.

El procediment es regula en l’article 461-12 del Codi Civil de Catalunya i és anomenat interrogatio in iure.

A través d’aquest mecanisme i mitjançant notari, es requereix als hereus per a que manifestin si accepten o renuncien a l’herència. Se’ls hi dona un termini de 2 mesos per a que ho facin. De no fer-ho, s’entendrà que renuncien a l’herència.

D’aquesta manera i un cop els hereus acceptin l’herència, el legitimari els hi podrà reclamar el que per llegítima li correspongui.

Si té qualsevol dubte o necessita l’assistència d’un advocat per a tràmits relacionats amb successions i herències, no dubti en contactar amb les professionals de Abac Legal.

Compartir:

Més notícies

La prestació compensatòria

La prestació compensatòria és una mesura prevista pels casos de desequilibri econòmic en el moment de cessament de convivència matrimonial per divorci, nul·litat matrimonial o