Search
Close this search box.

Advocats de

Dret penal

Què és?

Dret Penal

És l’àrea del dret que regula les actuacions inadmissibles de les persones per un bon funcionament de la societat. Els fets que tenen la consideració de delicte estan tipificats en el Codi Penal, el qual determina quines són les penes que es poden imposar.
A Abac Legal som advocats especialitzats en dret penal a Caldes de Montbui. La nostra àmplia experiència, dedicació i compromís fan que puguem oferir un servei personalitzat i adaptat a cada client per aconseguir els millors resultats. Veuen al nostre despatx a Caldes de Montbui i exposa els teus dubtes, segur que trobem una solució concorde als teus interessos.

Estudiem, assessorem i redactem denuncies i querelles penals. Així mateix realitzem l’acusació contra l’investigat durant tot el procediment penal, en defensa de la víctima d’un delicte tipificat en el Codi Penal.

Com a advocat defensor ens encarregarem de representar els seus interessos quan hi hagi una investigació contra vostè. Tota persona té dret a la presumpció d’innocència, a la defensa i a l’assistència lletrada.

L’assistència al detingut en dependències policials i judicials és important, doncs l’investigat té dret a tenir una entrevista amb l’advocat, inclús de forma prèvia a la seva declaració. Així mateix l’advocat vetllarà per tal que els drets de l’investigat es respectin i no pateixi cap coacció ni s’atempti contra la seva llibertat o dignitat.

En aquest despatx hi ha lletrades especialitzades en els delictes de violència sobre la dona. De manera que som capaces de donar l’assessorament, l’assistència i la defensa adequada per aquests tipus de delictes.

Defensa o acusació de menors implicats en qualsevol tipus de delicte tipificat en el Codi Penal, segons la Llei Orgànica reguladora de la responsabilitat penal dels menors.

Després de qualsevol condemna s’inicia l’execució de la sentencia, tràmit en el qual és primordial una bona direcció jurídica per tal de controlar l’efectivitat del seu compliment o aplicar els beneficis legalment establerts.

Especialistes en Dret Penal


Solucions legals 360º

Les nostres especialitats

Compten amb una gran experiència en l’exercici professional, la qual espremem al màxim per a aconseguir la millor solució possible a les seves qüestions legals.

Divorcis i extincions de parella de fet, guarda i custodia de menors, modificació de mesures i execució de pensions d’aliments.

Successions, incapacitacions, contractes, reclamacions de quantitat, arrendaments, compravendes, hipotecaris i execucions de sentencies.

Acomiadaments, indemnitzacions, accidents laborals, expedients de regulació d’ocupació (ERO), reclamacions de pensions.

Creació i liquidació d’empreses, convocatòria de juntes i realització d’auditories.

Ajuda en la resolució de conflictes que puguin sorgir en les relacions familiars. És la forma en quina dues parts en conflicte, ajudades per un mediador, puguin arribar a acords que satisfacin els seus interessos.