Search
Close this search box.

Advocats de

Dret civil

Què és?

Dret civil

El dret civil és l’àrea del dret que regula l’estat civil de les persones, les propietats i els drets sobre les mateixes, els contractes, les relacions familiars i les herències. El dret civil es divideix en cinc àrees: el dret de la persona, el dret d’obligacions i contractes, el dret de família, el dret de successions i els drets reals i de la propietat.
A ABAC LEGAL som advocats especialitzats en dret civil a Caldes de Montbui. La nostra àmplia experiència, dedicació i compromís fan que puguem oferir un servei personalitzat i adaptat a cada client per aconseguir els millors resultats. Vine al nostre despatx a Caldes de Montbui i exposa’ns els teus dubtes, segur que trobem la millor solució per a tu.

Reclamacions de quantitat monetària que es podrá formular mitjançant un procediment declaratiu en el cas que no estigui concretat el deute o mitjançant un procediment monitori en el cas que així ho estigui.

Tramitem tan la redacció de contractes com la reclamació derivada de l’incompliment dels mateixos.

Assessorem i redactem tan els contractes d’arres com els contractes de compravenda. Igualment reclamem per l’incompliment dels pactes d’aquests contractes.

Estudiem, assessorem i redactem els contractes de qualsevol tipus segons les seves necessitats així com duem a terme la negociació prèvia, si és el cas, amb la part contraria.

La forma de fer complir les sentencies només pot ser: voluntària o forçosa. Amb el procediment d’execució civil aconseguim que el jutge faci complir les sentencies prenent mesures contra el incomplidor mitjançant embargs, requeriments o multes.

Assessorem, realitzem la negociació amb l’asseguradora corresponent i, en cas que sigui necessari, tramitem el procediment judicial.

Defensem els seus drets per l’existència de clàusules abusives i la reclamació de despeses inherents al contracte cobrades indegudament pel banc.

En l’àmbit de la persona, assessorem sobre els drets i les possibilitats de prendre decisions sobre el seu futur en cas de pèrdua de capacitat. Així mateix tramitem procediments judicials per la declaració d’incapacitació de les persones i el nomenament de tutors.

Realitzem l’assessorament íntegre en el cas de pèrdua familiar i formalitzem davant de notari les declaracions d’hereus corresponents, la formació d’inventari i l’acceptació d’herència. Igualment l’ajudarem a fer el repartiment dels béns i la divisió d’herència. I tot això respectant els llegats i les legítimes que hi puguin existir.

Amb el següent text: Davant la creixent solitud de la gent gran que no compta amb recolzament familiar, oferim un assessorament íntegre en tots els àmbits del seu interès, sigui econòmic, social o personal.

Especialistes en Dret Civil


Solucions legals 360º

Les nostres especialitats

Compten amb una gran experiència en l’exercici professional, la qual espremem al màxim per a aconseguir la millor solució possible a les seves qüestions legals.

Divorcis i extincions de parella de fet, guarda i custodia de menors, modificació de mesures i execució de pensions d’aliments.

Acusació i defensa de tot tipus de delictes, alcoholèmies, violència de gènere, furts i robatoris, lesions, tràfic de drogues, tràfic de persones, agressions sexuals.

Creació i liquidació d’empreses, convocatòria de juntes i realització d’auditories.

Acomiadaments, indemnitzacions, accidents laborals, expedients de regulació d’ocupació (ERO), reclamacions de pensions.

Ajuda en la resolució de conflictes que puguin sorgir en les relacions familiars. És la forma en quina dues parts en conflicte, ajudades per un mediador, puguin arribar a acords que satisfacin els seus interessos.