Search
Close this search box.

Advocats de

Dret laboral

Què és?

Dret Laboral

El dret laboral o dret del treball és la branca del dret que regula les relacions entre treballadors i empresaris complint-se els requisits de: voluntarietat, compte d’altri, dependència, retribució i personal.
A Abac Legal som advocats especialitzats en dret laboral a Caldes de Montbui. La nostra àmplia experiència, dedicació i compromís fan que puguem oferir un servei personalitzat i adaptat a cada client per aconseguir els millors resultats. Veuen al nostre despatx a Caldes de Montbui i exposa els teus dubtes, segur que trobem una solució concorde als teus interessos.

Tramitació de la conciliació laboral prèvia i negociació de les indemnitzacions, si és el cas. Així com la tramitació del posterior procediment, en cas de no haver-se arribat a un acord.

Reclamacions de salaris impagats i indemnitzacions, pel cas que l’empresari no hagi fet els pagaments dels salaris en el termini pactat o hagi extingit el contracte de treball sense haver satisfet la indemnització legalment establerta, aquest despatx tramitarà les reclamacions pertinents.

Procediment d’extinció del contracte per incompliment de l’empresari, segons l’article 50 de l’Estatut dels Treballadors.

Reclamació de les indemnitzacions pertinents en cas d’accident de treball, ocorregut durant la jornada laboral i in itinere. Així mateix, reclamació contra les Mútues de Treball per altes mèdiques indegudes.

ERTO (Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació) i ERO (Expedient de Regulació d’Ocupació): Es tracta d’un mecanisme previst legalment que permet a les empreses, en determinats supòsits, procedir a l’extinció o suspensió dels contractes de treball, així com a la reducció de la jornada laboral dels treballadors.

Expedients per procediments en matèria de sancions disciplinaries.

Reclamació front a l’empresa per no acordar, total o parcialment, els permisos sol·licitats pel treballadors (segons l’article 37 de l’Estatut dels Treballadors).

Vacances i drets fonamentals.

Sol·licitud i reclamació de pensions per incapacitats laborals temporals, permanent total, permanent absoluta i gran invalidesa.

Sol·licitud i reclamació de la pensió de viduïtat i orfandat front la Seguretat Social.

Calculadora d'acomiadaments

Calculadora de la indemnització en cas d’acomiadaments o d’extinció del contracte.

Especialistes en Dret Laboral


Solucions legals 360º

Les nostres especialitats

Compten amb una gran experiència en l’exercici professional, la qual espremem al màxim per a aconseguir la millor solució possible a les seves qüestions legals.

Divorcis i extincions de parella de fet, guarda i custodia de menors, modificació de mesures i execució de pensions d’aliments.

Successions, incapacitacions, contractes, reclamacions de quantitat, arrendaments, compravendes, hipotecaris i execucions de sentencies.

Acusació i defensa de tot tipus de delictes, alcoholèmies, violència de gènere, furts i robatoris, lesions, tràfic de drogues, tràfic de persones, agressions sexuals.

Creació i liquidació d’empreses, convocatòria de juntes i realització d’auditories.

Ajuda en la resolució de conflictes que puguin sorgir en les relacions familiars. És la forma en quina dues parts en conflicte, ajudades per un mediador, puguin arribar a acords que satisfacin els seus interessos.