Search
Close this search box.

Reclamació l’IRPH de les hipoteques

L’Índex de Referencia dels Préstecs Hipotecaris (IRPH) és un dels tipus d’interès més utilitzats per les Caixes d’Estalvis i entitats bancàries per les seves hipoteques.

Aquest indicador es presenta sense informar de forma correcte i transparent als clients, ja que no se’ls hi comunicava que aquest tipus d’interès sempre ha resultat superior a l’EURIBOR. Atès que l’IRPH no és l’únic indicador de tipus d’interès hipotecaris, les entitats estan obligades a exposar els diferents escenaris possibles i el cost que suposa en cada cas, el que s’anomena “control de transparència”. Aquesta informació ha de quedar reflectida en el document anomenat “oferta vinculant”, el qual ha de ser lliurat al client abans d’acceptar la hipoteca. En aquest document es fixen les condicions que ofereix l’entitat financera i els estudis comparatius quan s’ha de triar entre unes condicions o unes altres.

És per tot això que, en data 3 de març de 2020, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea es va pronunciar al respecte dictaminant que l’IRPH és un índex legal que es podria considerar com una clàusula abusiva. Seran els tribunals espanyols els encarregats d’assegurar-se que les clàusules dels contractes de préstec hipotecari compleixin amb els requisits de ser de “caràcter clar i comprensible”.

Per tant, tota clàusula d’un contracte hipotecari, per una banda ha d’haver estat informada de manera comprensible i per altre banda, tot consumidor mig ha d’haver pogut comprendre, en el moment abans d’acceptar el contracte, el funcionament del mètode de càlcul de l’IRPH, de manera que hagués pogut valorar per si mateix les conseqüències econòmiques que comporta aquest tipus d’interès, per així determinar que va triar aquest tipus d’interès voluntàriament i no es va decantar per cap altre.

Com a conseqüència, aquesta sentència comporta que s’obrin les portes a poder presentar reclamacions extrajudicials i judicials d’hipoteques de tots aquells consumidors que considerin que no van ser informats de manera correcte respecte a la seva hipoteca, pel fet de que no se’ls hi va respectar els requisits anteriors, establerts en la sentència.

Abac Legal disposa d’advocades professionals que es cuidaran de la seva defensa en procediments extrajudicials o judicials de reclamació de l’IRPH.

Compartir:

Més notícies

La prestació compensatòria

La prestació compensatòria és una mesura prevista pels casos de desequilibri econòmic en el moment de cessament de convivència matrimonial per divorci, nul·litat matrimonial o