Search
Close this search box.

Delicte contra la seguretat vial, conegut com a “delicte d’alcoholèmia”

1. Delicte

L’article 379 apartat segon del Codi Penal tipifica com a delicte les dues conductes següents:

  • La conducció d’un vehicle de motor o ciclomotor sota la influència de drogues tòxiques, estupefaents, substàncies psicotròpiques o de begudes alcohòliques (DEFINICIÓ SUBJECTIVA).
  • I en tot cas es considerarà comès aquest delicte quan es condueixi amb una taxa d’alcohol en aire espirat superior a 0/60 ml/l o amb una taxa d’alcohol en sang superior a 1,2 g/l (DEFINICIÓ OBJECTIVA).

2. Procediment previ

La persona que es sotmet a la prova d’alcoholèmia té dret a que se li faci, posteriorment, una segona prova, en un període no inferior a 10 minuts. Així mateix i pel cas que no estigui d’acord amb el resultat marcat per l’etilòmetre tota persona té dret a realitzar una prova d’anàlisi de sang o orina, essent el cost de la pràctica d’aquesta prova a compte del sol·licitant si el resultat de la mateixa és superior al límit màxim permès.

3. Negació a la pràctica de la prova

S’ha de tenir present que la realització de la prova d’alcoholèmia és OBLIGATÒRIA. Doncs la negació a la realització de la prova està tipificada com a delicte amb una pena de presó de 6 mesos a 1 any i la privació del carnet de conduir durant un termini d’entre 1 i 4 anys.

4. Procediment judicial

La regla general és que quan una persona és investigada per un presumpte delicte contra la seguretat vial (en la vessant d’alcoholèmia) es segueix l’anomenat JUDICI RÀPID. El procediment s’inicia amb l’atestat policial, on consten les dades relatives al presumpte infractor així com els fets ocorreguts. Tanmateix s’especificarà el quadre de símptomes que presentava el conductor i el resultat de la prova d’alcoholèmia realitzada. La peculiaritat d’aquest procediment és que es dona l’oportunitat a l’investigat de CONFORMAR-SE amb els fets i la pena sol·licitada per l’acusació amb l’oportuna rebaixa d’1/3 de la mateixa. Ara bé, si no hi ha conformitat per part de l’investigat aleshores s’assenyala ràpidament dia de judici.

5. Penes a imposar

  • Si el resultat de la prova dona SUPERIOR a 0,25 mg/l però INFERIOR a 0,51 mg/l, la regla general és que tingui la consideració d’infracció administrativa. En aquest cas està prevista una sanció d’una multa de 500.-€ i la pèrdua de 4 punts del carnet.
  • Si el resultat de la prova dona SUPERIOR a 0,50 mg/l però INFERIOR a 0,60 mg/l, la regla general és que tingui la consideració d’infracció administrativa. En aquest cas està prevista una sanció d’una multa de 1.000-€ i la pèrdua de 6 punts del carnet. No obstant, tan en l’apartat “A” com l’apartat “B”, si l’agent considera que la ingerència de la beguda alcohòlica ha tingut repercussió en la conducció, pot iniciar un atestat per un presumpte delicte contra la seguretat vial. En aquest cas està prevista una pena de: presó de 3 a 6 mesos O de multa de 6 a 12 mesos O de treballs en benefici de la comunitat de 31 a 90 dies. Així mateix, la comissió d’aquest delicte sempre comporta la privació del carnet de conduir durant un termini d’entre 1 any i 1 dia i 4 anys.
  • Si el resultat de la prova dona SUPERIOR a 0,60 mg/l, aleshores sí que té directament la consideració de delicte contra la seguretat vial. En aquest cas està prevista una pena de: presó de 3 a 6 mesos O de multa de 6 a 12 mesos O de treballs en benefici de la comunitat de 31 a 90 dies. Així mateix, la comissió d’aquest delicte sempre comporta la privació del carnet de conduir durant un termini d’entre 1 any i 1 dia i 4 anys.

ABAC LEGAL disposa d’advocades professionals que es cuidaran de la seva defensa en procediments judicials per delictes contra la seguretat vial, entre ells, d’alcoholèmia.


Compartir:

Més notícies

La prestació compensatòria

La prestació compensatòria és una mesura prevista pels casos de desequilibri econòmic en el moment de cessament de convivència matrimonial per divorci, nul·litat matrimonial o